[Blog] Detacherend de economische recessie bestrijden

De economische teruggang is wereldwijd al een tijdje een feit. Sinds kort zijn er gelukkig positieve geluiden te horen, maar we zijn er nog niet. Hoe draagt ons detacheringsmodel bij aan economisch herstel?

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De grootste angst tijdens een recessie is om je baan te verliezen en ook werkgevers zien medewerkers niet graag vertrekken, maar zijn daartoe wel gedwongen. Ofwel een verlies aan kennis en ervaring.

We zien dus een voorzichtig herstel, maar werkgevers blijven nog steeds gereserveerd. In eerste instantie zal er beroep gedaan worden op flexibele invulling van posities (IT loopt voorop).

Brooklyn Group kan hen helpen met deze flexibiliteit. De werkgever / opdrachtgever kan voor een bepaalde periode specifieke kennis inkopen tot het project is afgerond (en tegen zeer scherpe tarieven!). De medewerker heeft (financiële) zekerheid met een dienstverband bij Brooklyn Group. Maar even zo belangrijk: er kan weer gewerkt worden aan arbeidservaring en –vreugde!

Young professionals

De medewerkers van Brooklyn Group kunnen zelfs kosteloos overgenomen worden. Zo hopen we jong talent aan hun droombaan te helpen (dat kan bij ons via onze opdrachtgevers, de toekomstige werkgevers van onze consultants).

Detachering is zeer zeker niet de heilige graal maar is één van de vele deeloplossingen bij een voorzichtig herstel. Young professionals krijgen zo de kans zich te ontwikkelen, terwijl de organisatie profijt ondervindt van hun kennis en frisse blik.

Brooklyn Group en FTE sluiten partnership

Brooklyn Group en FTE groep zijn enthousiast begonnen met hun samenwerking op het gebied van flexibele personeelsoplossingen.

Brooklyn Group (de financieel en juridische detacheerder uit Utrecht) is partner geworden van FTE Groep. De laatstgenoemde is actief in de financiële dienstverlening op de markten Leven, Pensioen, Actuarieel, IT en Schade.

Flexibele personeelsoplossingen

De diensten van beide organisaties zijn complementair aan elkaar als het gaat om flexibele personeelsoplossingen op het gebied van kennis, ontwikkeling en capaciteit.

Een mooi en zonnig moment om de toekomst met elkaar te beklinken.
v.l.n.r. Maarten van der Burgt (commercieel directeur Brooklyn), René Gompel (unit directeur FTE), Rolf Jongeling (algemeen directeur Brooklyn) en Denis Slootman (algemeen directeur FTE).