Linkedin Twitter Google Plus Facebook

[Blog] Kennis en vaardigheden; een belangrijke basis

Uit recent onderzoek is gebleken dat 51 procent van alle vacatures wordt ingevuld door hogeropgeleiden. Onder deze groep is onderzocht hoe zij zichzelf zien en tegen hun loopbaan aankijken. Zo blijkt deze groep zich vooral te omschrijven als carrière- en resultaatgericht, zakelijk en nieuwsgierig. Salaris en werksfeer zijn de belangrijkste factoren. Gelijk daarna wordt echter aangegeven dat werkinhoud, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden een cruciale rol spelen. Wanneer aan deze ontwikkeling van medewerkers wordt gewerkt, snijdt het mes dus aan twee kanten. Het bedrijf wint aan kennis en vaardigheden en de medewerker blijft gemotiveerd.

Ontwikkeling van medewerkers

Tegenwoordig heeft de medewerker te maken met globalisering, flexibilisering, werken 3.0, digitalisering, toegenomen mobiliteit, internationalisering etc. Werken is een complexe aangelegenheid geworden. Daarom wordt er veel van de medewerker gevraagd. Ze moeten ook zelfstandig, ondernemend, proactief zijn en hun doelen kunnen verwoorden. Tot slot moet de moderne medewerker individueel kunnen werken maar ook teamspirit tonen. Al deze toenemende verwachtingen en complexiteit kunnen leiden tot stress, onzekerheid en uiteindelijk een burn-out.

Het is daarom essentieel om uw medewerkers de kennis en vaardigheden mee te geven om hiermee om te gaan. Hier doen niet alleen uw medewerkers hun voordeel mee maar ook uw organisatie. Zo verbetert u ook het imago van uw organisatie. Het investeren in werknemers zal er tevens toe leiden dat zij effectiever en efficiënter te werk gaan. Het feit dat de werkgever in hen investeert en dat zij zichzelf kunnen verbeteren zal het personeel extra motiveren. Welbeschouwd leidt het opleiden van personeel tot meer flexibiliteit binnen een organisatie. Naast inzetbaarheid binnen eigen functie kunt u makkelijker afwezige medewerkers vervangen en kunnen zij makkelijker doorstromen naar een nieuwe functie. Uw medewerkers zullen beter geïnformeerd zijn binnen hun vakgebied en makkelijker reageren op veranderingen uit de markt. Daarmee vergroot u uw innovatievermogen.

Brooklyn young professionals

De ontwikkeling van de medewerkers staat bij Brooklyn Group centraal. Het (postacademisch) onderwijsarsenaal bestaat uit nieuwe opleidingsvarianten en soft skills trainingen. Op elk detail qua ontwikkeling wordt gelet. Een klein voorbeeld hiervan is de LinkedIn cursus die de medewerkers ontvangen. Ondanks dat jonge mensen vaak al bekend zijn met social media, wordt LinkedIn vaak vergeten. Velen hebben een LinkedIn profiel maar maken deze niet af. Of zij brengen hem niet onder de aandacht. En dit terwijl steeds meer werkgevers LinkedIn inzetten voor hun werving. Een ander voorbeeld is de open training waar juridische en financiële medewerkers hun communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen. Wij bieden medewerkers dus opleidingen en trainingen in de volle breedte.

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!