Linkedin Twitter Google Plus Facebook

[Blog] Detacherend de economische recessie bestrijden

De economische teruggang is wereldwijd al een tijdje een feit. Sinds kort zijn er gelukkig positieve geluiden te horen, maar we zijn er nog niet. Hoe draagt ons detacheringsmodel bij aan economisch herstel?

Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

De grootste angst tijdens een recessie is om je baan te verliezen en ook werkgevers zien medewerkers niet graag vertrekken, maar zijn daartoe wel gedwongen. Ofwel een verlies aan kennis en ervaring.

We zien dus een voorzichtig herstel, maar werkgevers blijven nog steeds gereserveerd. In eerste instantie zal er beroep gedaan worden op flexibele invulling van posities (IT loopt voorop).

Brooklyn Group kan hen helpen met deze flexibiliteit. De werkgever / opdrachtgever kan voor een bepaalde periode specifieke kennis inkopen tot het project is afgerond (en tegen zeer scherpe tarieven!). De medewerker heeft (financiële) zekerheid met een dienstverband bij Brooklyn Group. Maar even zo belangrijk: er kan weer gewerkt worden aan arbeidservaring en –vreugde!

Young professionals

De medewerkers van Brooklyn Group kunnen zelfs kosteloos overgenomen worden. Zo hopen we jong talent aan hun droombaan te helpen (dat kan bij ons via onze opdrachtgevers, de toekomstige werkgevers van onze consultants).

Detachering is zeer zeker niet de heilige graal maar is één van de vele deeloplossingen bij een voorzichtig herstel. Young professionals krijgen zo de kans zich te ontwikkelen, terwijl de organisatie profijt ondervindt van hun kennis en frisse blik.

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!