Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Een vooruitblik op 2015

We zijn het jaar weer gestart en jullie zullen ongetwijfeld hetzelfde ervaren: ‘de tijd vliegt’.
En dit kleine zinnetje is dan ook de rode draad in deze boodschap. De wereld om ons heen is in rap tempo aan het veranderen.
Denk alleen al aan bv. V&D, een icoon uit vroegere tijden en tegen de tijd dat jullie dit lezen is dit warenhuis wellicht al passé. De tijd vliegt.

Veranderingen

Vaak hebben we het over de digitale wereld die ons verandert. Dit doet echter niet het internet, maar het is ons gedrag dat de wereld verandert. We staan volgens velen aan de vooravond van een nieuwe industriële revolutie.
Bedrijven worden op dit moment opnieuw opgebouwd en de grootste aanjager hiervan is niet de technologie, maar de verandering in ons menselijk gedrag. Mensen zijn veranderd, internet zit in ons DNA. 20 jaar geleden deelde je hoogtepunten in je leven met je vrienden die op dat moment fysiek bij je in de buurt waren (op locatie of per telefoon). Tegenwoordig deel je jouw momenten via Facebook en Twitter met de hele wereld. De veranderingen op dit gebied gaan momenteel zo snel, dat het eigenlijk onmogelijk is om één jaar vooruit te kunnen kijken. Laat staan (ons) volgend jaar. De tijd vliegt.

Vanuit onze organisatie is er veel goed nieuws te melden. We groeien gestaag en we mikken op een verdubbeling van ons personeelsbestand in dit jaar. Hetgeen voor ons een bevestiging is dat we een duurzame basis hebben.
We gaan de komende periode een leuke en spannende periode tegemoet waarbij we gaan anticiperen op de verandering in deze behoeften en waar we als bedrijf een voorsprong nemen op de concurrentie. De tijd vliegt!

Een greep uit de trends die we nu zien:

De jongeren van Generatie Z (geboren tussen 1994 en 2010) worden een belangrijke doelgroep voor (grote) bedrijven. Bedrijven als Deloitte, Microsoft en Facebook benaderen leerlingen van de middelbare school om stage te lopen. In 2016 neemt deze ontwikkeling alleen maar toe. De bedrijven doen dit om talent zo snel mogelijk te scouten en om zo vroeg mogelijk brand awareness te creëren.

Tevens krijgen meer millennials leidinggevende posities. Uit onderzoek blijkt dat bijna 27 procent van de millennials in de VS tegenwoordig een functie heeft als manager. Dit percentage zal alleen maar toenemen omdat millennials in 2015 het grootste percentage van de beroepsbevolking vormen. Het gevaar bestaat wel dat millennials vanwege hun leidinggevende positie gaan denken dat ze meer weten dan de ‘traditionele’ werknemers. Verder zijn Millenials niet altijd goed voorbereid voor een rol als manager, omdat er vanwege de pensioenen van oudere werknemers vaak gaten ontstaan in het personeelsbestand die (te) snel weer opgevuld moeten worden.

Het tekort aan goed opgeleid talent neemt alleen maar toe. Eén van de meest gehoorde klachten van HR-medewerkers is dat ze geen goed gekwalificeerde kandidaten kunnen vinden voor bepaalde functies of projecten . Het tekort aan goed opgeleide vakmensen zal ons inziens alleen maar toenemen, net zo lang tot scholen haar opleidingen meer gaan aanpassen op de huidige arbeidsmarkt.

Werknemers gaan vaker switchen van baan. Het is niet meer van deze tijd om dertig jaar bij hetzelfde bedrijf te werken. Dankzij het internet kunnen we gemakkelijk nieuwe banen vinden en ook recruiters delen gegevens gemakkelijker online. We willen onszelf blijven ontwikkelen door regelmatig van baan te wisselen. Het enige wat bedrijven hiertegen kunnen doen, is een zo optimaal mogelijke werkomgeving creëren.

Mobiel recruiten heeft de toekomst. Uit onderzoek blijkt dat op dit moment al 45% van de kandidaten op een vacature reageert via hun mobiele telefoon. Bedrijven moeten hun websites hierop aanpassen en meer mobiele applicaties ontwikkelen.

2015

Bovenstaande is slechts het topje van de ijsberg over de veranderende arbeidsmarkt.. De tijd vliegt! Wat betreft de trends gaat Brooklyn een belangrijke stap zetten waarbij we met jullie deze stap gaan zetten. Wij zijn er klaar voor.
Voor ons is het ultieme doel om voor de zomer deze belangrijke stap in duurzaamheid en voorsprong op concurrentie te nemen. De wijze waarop blijft de verrassing. Maarrrrr, de tijd vliegt(!), dus uiterlijk voor deze zomer.

Het wordt een mooi jaar waarbij we ook zullen stil staan bij ons 5 jarig jubileum. Zo snel al…..? Ja, want…(en nu houden we op). Een hoogtepunt voor Brooklyn dit jaar, waarbij we uitgebreid stil gaan staan met een kleine knipoog naar de start van de Tour de France in de Domstad. Een bekende Nederlander zal dit op een ludieke wijze gaan begeleiden.

Met trots wil ik afsluiten met dat we aan de vooravond staan van een grote stap voorwaarts met onze organisatie die we MET jullie gaan realiseren!

Het Brooklyn Staff team:

Maarten & Rolf
Marieke & Joram

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!