Meer werknemers in vaste dienst. Dat is het doel van dit kabinet. Om dit doel te bereiken, is er een pakket maatregelen voorgesteld, genaamd: “Wet Arbeidsmarkt in Balans” oftewel de ‘WAB’.

Status

Dit pakket maatregelen ligt nu voor advies bij de Raad van State en gaat vervolgens naar de Tweede Kamer. Doel is om de WAB per 2020 in te voeren.

Veranderingen

De WAB brengt onder meer veranderingen met zich mee met betrekking tot ontslagvergoedingen, oproepcontracten en ww-vergoedingen.

De belangrijkste veranderingen luiden als volgt:

  • Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Nu moeten werkgevers volledig voldoen aan 1 van de 8 ontslaggronden. Straks heeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden met elkaar te combineren, de zogenaamde ‘cumulatiegrond’. Wél kan de werknemer bij hantering van de cumulatiegrond een halve transitievergoeding (lees ontslagvergoeding) extra krijgen. Bovenop de wettelijke transitievergoeding dus.
  • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.
  • De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van 2 naar 5 maanden
  • De opeenvolging van tijdelijke contracten wordt verruimd van 2 naar 3 jaar. Straks hoeft er pas na 3 jaar een vast contract te worden aangeboden.
  • Werknemers die op payroll basis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioenregelingen.
  • Nieuwe regels voor oproepcontracten. Werknemers moeten minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever en oproepkrachten houden recht op loon als het werk wordt afgezegd. Bij cao kan de termijn van 4 dagen worden verkort tot 1 dag.
  • De ww-premie wordt voor werkgevers voordeliger voor werknemers met een vast contract ten opzichte van werknemers met een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de ww-premie sector afhankelijk.