Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Waarom voor young professionals kiezen?

Brooklyn Group speelt graag in op de toenemende vraag naar goed gemotiveerd, hoogopgeleid, vaardig en kundig personeel. Wij leggen daarom de focus op young professionals die wij op duurzame wijze inzetten. Voordelen die young professionals bieden:

 • Frisse blik op processen en werkzaamheden
 • Kennis van de laatste (technologische) ontwikkelingen
 • Flexibel en meegaand
 • Zijn energiek en gemotiveerd

Young professionals zorgen voor een frisse blik binnen uw organisatie en gaan met een praktische en vernieuwende aanpak te werk. Dit zorgt ervoor dat uw organisatie in beweging blijft en meegaat met ontwikkelingen en nieuwe trends. Daarnaast is het voor uw organisatie van belang om een goed evenwicht tussen ‘jonge-’ en ‘seniorenmedewerkers’ te hebben. Een goede verdeling tussen beide zorgt voor betrokkenheid en een breder perspectief. Ook zijn de young professionals opgegroeid met computers en kunnen hierdoor goede ondersteuning bieden bij digitalisering en technologische ontwikkelingen. Daarnaast is het een mooie manier om nieuw personeel te leren kennen en wellicht in een later stadium voor uw organisatie te winnen.

Informatie over onze young finance professionals

Onze young professionals die binnen de finance werkzaam zijn, hebben een bedrijfseconomische of soortgelijke opleiding genoten. Tijdens deze studie hebben zij te maken gehad met management accounting, financial accounting en bedrijfsadministratie. Daarbij zijn binnen het vak management accounting de volgende onderwerpen aan bod gekomen: kostprijsberekening, voorraadwaardering, risicomanagement, budgettering en planning & control. Voor het vak financial accounting is gekeken naar het juist opstellen van een balans, winst- en verliesrekening en juiste waardering van activa. Daarbij zijn de huidige wet- en regelgeving van belang geweest. Binnen het vak bedrijfsadministratie is geleerd hoe een juiste administratie gevoerd wordt en welke verschillende boekingsregels er zijn om een administratie te voeren. Deze kennis zorgt ervoor dat onze young finance professionals in staat zijn uw organisatie op verschillende vlakken te ondersteunen. Wij als Brooklyn Group helpen u graag wanneer u te maken heeft met uitval, ziekte of achterstallig werk.

Flexibel en altijd dichtbij

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!