Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Incasso medewerker

De voornaamste taak van een incasso medewerker is het incasseren van openstaande vorderingen bij debiteuren. Werkzaamheden zien er als volgt uit:

 • Beheren incassoportefeuille
 • Versturen van betaalherinneringen, aanmaningen en sommaties aan debiteuren
 • Telefonisch benaderen van debiteuren
 • Afspreken en uitwerken van een betalingsregeling

Brooklyn Group beschikt over incasso medewerkers die op een optimale manier met uw klanten (debiteuren) kunnen omgaan. Om te zorgen dat de openstaande bedragen van debiteuren betaald worden is het in de ogen van Brooklyn Group van belang om met respect en geduld om te gaan met uw klanten. Onze incasso medewerkers zijn in staat duidelijke afspraken te maken om een tijdelijke betaling te garanderen.
Door het op een juiste manier benaderen van debiteuren wordt gezorgd voor een goede relatie met debiteuren wat ten goede komt aan de betalingsbereidheid van uw klanten.

Aanvullende opleidingen die wij de young professionals bieden zijn:

 • Leergang Credit Control Specialist (post-mbo)
 • Leergang Incasso-specialist (post-hbo)
 • Schuldhulpverlening voor incassomedewerkers (post-hbo)
Flexibel en altijd dichtbij

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!