Linkedin Twitter Google Plus Facebook

[Blog] Talent Exchange

Nederland krijgt te maken met een toenemende mate van vergrijzing. De bevolking wordt steeds ouder en de bevolkingsgroei neemt jaarlijks af. Er gaan minder mensen met Vervroegd Uittreden (VUT) en werknemers werken langer door vanwege de verhoogde pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast verwachten werkgevers van hun werknemers dat zij steeds meer flexibel inzetbaar zijn en zelf werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Toch zit er een grens aan de flexibiliteit van werknemers en hoe aantrekkelijk kun je het als werkgever maken om werknemers langer gemotiveerd aan het werk te houden en te blijven ontwikkelen? En dat met generatie Y in ons achterhoofd die weer op een andere manier gefaciliteerd willen worden in wensen, eisen en behoeftes!

Een vorm van ontwikkeling buiten training en opleiding om is werken in een andere omgeving met andere mensen om je heen. Om te voorzien in de behoefte van een toenemende mate van ontwikkeling, zonder dat werknemers op zoek gaan naar een andere baan, zijn er samenwerkingsvormen waarbij werknemers met een bovengemiddelde toegevoegde waarde en ontwikkel potentieel worden beschouwd als talent en tijdelijk worden ondergebracht bij andere organisaties (Talent Exchange). Een groep werknemers met de expertise om elders een bijdrage te leveren, het zij in de vorm van uitleen, verhuur of op projectmatige basis. Door het ontstaan van deze samenwerkingsvormen ontstaan er voor organisaties veel nieuwe mogelijkheden. Door de huidige economische crisis reduceren veel organisaties hun personeelsbestand en verliezen zij hiermee belangrijke expertise en talent die niet permanent aanwezig hoeft te zijn binnen de organisatie. Wellicht kan tijdelijke inzet van talenten uit een andere organisatie in deze ontstane behoefte voorzien.

Ik heb inmiddels bij veel verschillende organisaties in de keuken mogen kijken. Het is zichtbaar dat organisaties worstelen met de inzetbaarheid en ontwikkeling van hun medewerkers. Er worden veel ontwikkelingskansen beloofd of een persoonsgebonden budget voor ontwikkeling ter beschikking gesteld. Echter verwachten onze nieuwe talenten daarin begeleidt te worden. Hoe ga je nu als werkgever om met de behoeftes van Talent. Sluit hetgeen dat je beschikbaar stelt wel aan op de behoeftes van medewerkers? Je moet ze faciliteren en op de juiste manier begeleiden om ze blijvend te binden.

Door een overschot aan goede mensen in tijden van crisis trekken organisaties nu nog relatief eenvoudig hun talenten aan maar zij vergeten dat door de komende krapte op de arbeidsmarkt het straks weer touwtrekken wordt. Waarom touwtrekken als we middels Talent Exchange allemaal kunnen profiteren?! Werken aan Talent Exchange! Bijdragen aan de ontwikkeling van medewerkers en voordelen creëren voor werkgevers. Zaken die mij dagelijks bezig houden met het ontwikkelen van een Talent Exchange platform en het promoten van Talent Exchange onder werkgevers. Organisatiegrenzen doen vervagen en de huidige vorm waarin we arbeidsrelaties met onze talenten aan gaan doorbreken, dat is onderdeel van mijn missie.

Door: Wouter Hofstede

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!