Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Visie & Missie

Door de jaren heen is het strategische vraagstuk ‘personeelsbezetting’ steeds hoger op de agenda komen te staan. Dat betekent dat organisaties op zowel operationeel als tactisch niveau beslissingen maken die invloed hebben op zowel de vaste personeelsbezetting als hun flexibele schil. Om in te spelen op de toenemende vraag naar goed gemotiveerd, hoogopgeleid, vaardig en kundig flexibel personeel ligt onze focus op de Young Professional van de toekomst. Ons motto: ‘Iedere dag bieden wij Young Professionals de baan van hun dromen en onze klanten talent om van te dromen’.

Visie:
‘Wij willen de beste Young Professionals op duurzame wijze inzetten, hun talent optimaal benutten en optimale participatie op de arbeidsmarkt bieden’

Dat doen wij door organisaties te faciliteren in hun zoektocht naar de juiste professionals.

Wij zijn er op gericht om onze klant te ontzorgen zodat tijd en effort optimaal benut kunnen worden.

Van start tot droombaan!:
Wij faciliteren Young Professionals in de start van hun carrière naar een droombaan. Wij hebben onze diensten daarbij naadloos ingericht om in de behoefte van onze klanten te voorzien.

 • Onze activiteiten om klanten zo volledig mogelijk te ontzorgen:
 • De juiste competenties op de juiste plek
 • Ontwikkeling en Begeleiding
 • Beoordelen en Managen
 • Continuïteit waarborgen
Flexibel en altijd dichtbij

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!