Linkedin Twitter Google Plus Facebook

Volle personeelsavond

Afgelopen woensdag was het weer tijd voor de driemaandelijkse personeelsavond. Zoals altijd klimmen de Brooklyners af naar de bovenste verdieping van het kantoorgebouw in Utrecht. Nadat de Brooklyners fysiek op de proef zijn gesteld, worden zij beloond met luxe broodjes alvorens zij mentaal op de proef worden gesteld. De vaste stoelen rondom de tafel verschaffen niet meer genoeg zitplekken voor alle aanwezigen. En de benodigde stoelen moeten elders in het gebouw gevonden worden.

Het eetmoment wordt door Maarten aangegrepen om de aanwezigen toe te spreken. Uiteraard is hem ook niet ontgaan dat de ruimte rondom de vergadertafel op de proef wordt gesteld. “Dit is de laatste keer dat we hier zullen zijn. Op deze locatie. Brooklyn Group is gegroeid en verwacht nog flink te groeien”, vertelt Maarten. “De volgende personeelsavond zal op een grotere locatie plaatsvinden.” Verder bedankt hij iedereen voor hun aanwezigheid en licht hij toe waarom momenten als deze zo belangrijk zijn voor Brooklyn Group. Het zijn de momenten waarop verbondenheid gecreëerd kan worden, wat in de detachering een uitdaging kan zijn. In het licht van dit thema krijgt Joram kort het woord om de nieuwe tool van de organisatie toe te lichten. Yammer, de interne Facebook voor zakelijk gebruik, zal Brooklyners nieuwe mogelijkheden bieden om te communiceren met de staff of hun gedetacheerde collega’s. Dit is niet alleen een kans om kennis en ervaring te delen maar ook om elkaar beter te leren kennen.

Maarten en Joram hebben hun zegje gedaan en Rob van Vroenhoven neemt het stokje over om de Brooklyners mentaal op de proef te stellen met zijn training. De deelnemers trappen de training ‘impact van communicatie’ af door henzelf kort te pitchen. In de pauze en naderhand gebruiken de aanwezigen de gelegenheid om met Maarten en Rolf te spreken. In de late avonduren is het dan echt afgelopen. De afdaling van de bovenste verdieping is minder zwaar dan de beklimming. Dat is maar goed ook want de Brooklyners keren ongetwijfeld vol nieuwe inzichten maar afgepeigerd terug naar huis.

E-Learning

 • Wft Basis - Kennis

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Om financiëel advies te mogen geven is het diploma Wet op het Financiëel Toezicht Basis een vereiste. Deze opleiding voldoet aan de eisen die gelden vanaf 1 januari 2014.

 • Wft Basis - Vaardigheden

  WFT Software

  2_LinkedinNL_90x146

  Deze opleiding Wft Basis - Vaardigheden voldoet aan de wettelijke eisen die gelden vanaf januari 2014.

 • LinkedIn NL

  Social media

  2_LinkedinNL_90x146

  De opleiding LinkedIn is onmisbaar voor professionals die zo effectief mogelijk ideeën en informatie willen uitwisselen met andere professionals.

 • Starting with Prezi

  E-learning

  2_LinkedinNL_90x146

  Prezi is a new innovative presentation tool based on an infinite canvas. Prezi helps you organize and share your ideas. Start learning Prezi now!